top of page

HET HEBREEUWSE ALPHABET

Een pleidooi voor de oerbeginselen van de menselijkheid

Een pleidooi voor de oerbeginselen van de menselijkheid

Er zijn mijlpalen in iemands leven. Dit zijn speciale momenten om inzicht te krijgen en met dankbaarheid terug te kijken naar alle ervaringen die ons leven verrijkten.

Via het schrijven van ‘Zo zoet als honing’ bedank ik al mijn formele en informele leraren, vrienden, kennissen en familie. Al schrijvend kon ik deze lessen delen en de kennis die ik geleerd heb van het Aleph-Bet gedurende mijn leven. Lessen die niet alleen uit boeken te halen zijn, maar die geleerd werden in drie verschillende landen, studerend, lesgevend en uit al die ontmoetingen met vele mensen, een grote gevarieerde groep. Ook als echtgenoot en ouder, gedurende de dagelijkse meditatie en als biologisch tuinder in een voormalige kloostertuin.

De belangrijkste les van de Hebreeuwse letters ligt in de herinnering aan dat wat wij samen delen. In ‘ Zo zoet als honing’  drukken zij zichzelf uit als hulpmiddelen om de goeden regel: ‘houd van uw naaste als van uzelf’ en ‘behandel die zoals je zelf behandeld wil worden’, toe te passen in de praktijk. Ze wensen dat we een harmonieus leven leiden en onze uitdagingen elk moment aan kunnen, zowel in het kleine als in het grotere geheel.

Het Aleph-Bet helpt ons onze gedachten, onze handelswijze en onze levensstijl te ordenen. Het biedt daarbij ondersteuning. Toewijding, een liefhebbende houding, gastvrijheid, bewust consumeren, werken aan vrede, meditatie…… de Aleph-Bet hulpmiddelenlijst is te lang voor één pagina.

Neem een kijkje in dit boek en zie wat voor u van toepassing is en u persoonlijk helpt en onze wereld die tenslotte een prachtige wereld zal kunnen worden. Word deel van de ‘Tikoen Olammers’ , de herstellers van de wereld. En blijf zingen. Omdat een boek niet kan zingen zijn er titels van liederen en verwijzingen toegevoegd aan de hoofdstukken in dit boek. Liederen die in mijn hoofd en over mijn schouders meekeken, wachtend om deel te nemen aan dit boek.
 

Zo zoet als honing  voorkant boek.jpg

Met een aanbeveling van Rabbijn Awraham Soetendorp:

De ziel van de schepping - Rabbijn Awraham Soetendorp

Het Hebreeuwse Alfabet bestaat uit twee en twintig letters.
En daarin ligt besloten het wonder der wonderen.
Het is met dit luttele aantal letters dat het Al omschreven is.
Al wat ooit gezegd is en al wat ooit gezegd zal worden.
Elke letter draagt  een kern van de schepping.
Zo herbergt de letter Beet  waarmee de Hebreeuwse Bijbel begint in zijn vorm al de ultieme les.
Deze letter geschreven van rechts naar links is van achteren, van boven en van onderen afgesloten.
Er is slechts een opening naar voren toe.
Hij die schepping zegt , zegt toekomst.
 

Sid Bachrach treedt in deze traditie van deze opperste opvoedkunst door de letters een voor een te dompelen in het zoet van verbazende veelvoud van verklaringen, waarbij de grondlagen zichtbaar worden, dieper, ja nog dieper. Dit kleinood van liefde en waarheid dat klank geeft aan de melodie van de ziel zal in belangrijke mate bijdragen aan de dialoog , welke zich gelukkig steeds meer beweegt van tolerantie naar respect en van respect naar liefde.

Het boek is ook in het Engels verkrijgbaar : So sweet as honey

Nu te bestellen via s_bachrach@hotmail.com een gesigneerde versie van 'Zo zoet als honing' voor €14,95. Inclusief portokosten is het totaal € 18,50 (binnen Nederland). Dit kunt u storten op bankrekeningnummer NL13 INGB 0001 3832 00 t.n.v. Gemeenschap 'De Weyst'. Onder vermelding van 'Zo zoet als honing'.

 ISBN  978 90 259 6130 5  -  Uitgeverij Ten Have 

Uitgave nu in eigen beheer.

Muzikale inspiratie

Een beroemde bijnaam van het joodse volk is: ‘De mensen van het Boek’. Studie heeft altijd een centrale rol gespeeld in de geschiedenis van ons volk. Generaties lang is ons geleerd: ‘Blijf deze bladzijden omslaan. Blijf iets nieuws leren. Er staan nieuwe inzichten klaar om ontdekt te worden.’Net zoals de studie het joodse volk levend heeft gehouden, zo is onze collectieve ziel door onze geschiedenis heen door zang en muziek gevoed. Soms overtrof een oprecht gebed of lied die studie.

 Er bestaat een beroemd verhaal over een herdersjongen die in lompen gekleed te laat op de gebedsdienst van Jom Kipoer, Grote Verzoendag, aankomt. Stilletjes gaat hij op zijn plek achter in de synagoge zitten. Natuurlijk wordt hij gezien, en sommige gelovigen kijken op hem neer. De dienst nadert zijn eind, en de rabbi bidt gloedvol dat de gebeden van de gelovigen verhoord mogen worden, maar om de een of andere reden maakt hij zich zorgen dat de gebeden van dit jaar niet genoeg zijn. Op dat moment begint de herdersjongen te zingen. Zijn eigen, speciale gebed en melodie rijzen boven de gebeden van de andere gelovigen uit. Sommigen rennen bijna direct naar de jongen toe om hem uit de synagoge te zetten. Ze zijn woedend om wat zij beschouwen als gotspe, een brutaliteit, omdat hij de dienst verstoort, maar zijn gebed en lied zijn zo intens dat niemand het aandurft om hem de synagoge uit te zetten. De rabbi stopt met zijn eigen gebeden en beduidt de gelovigen stil te zijn. Het oprechte gebed van de jongen stijgt steeds hoger, en nu weet de rabbi dat de gebeden van alle gelovigen tijdens deze Jom Kipoer eindelijk verhoord zullen worden.

 We kunnen helemaal teruggaan naar koning David, die zelf ooit schaapherder was, en zijn rijke psalmen, of naar moderne songwriters als Bob Dylan, Leonard Cohen, Noa, en ontelbare klassieke, klezmer- en folkmusici Yehudi Menuhin, Itzhak Perlman, Giora Feidman, om te beseffen op welke manier muziek het joodse volk door de eeuwen heen in leven heeft gehouden. Misschien heb ik daarom tijdens het schrijven van dit boek wel zo vaak gewenst dat het kon zingen. Veel liederen en gebeden kwamen tijdens het schrijven van dit boek in me op en zeiden: ‘Ik pas hier’. Het minste wat ik kan doen is dus een lijst met verwijzingen naar deze liederen en gebeden opnemen die met de hoofstukken van dit boek corresponderen. Met behulp van het internet kun je de meeste vast wel vinden. Vele korte Hebreeuwse gebeden en liederen zijn zeer geschikt als dagelijkse meditatietekst. 

We beginnen met de inleiding: er bestaat een prachtig lied van Shlomo Bar and the Natural Gathering, getiteld Kfar Todra, het dorp Todra. Hierin wordt de traditie beschreven van Marokkaans-joodse kinderen van vijf jaar oud, die met een bloemenkrans op hun hoofd naar de synagoge worden gebracht. Daar schrijven ze hun eerste Hebreeuwse letters met honing en proeven hoe zoet ze zijn.

 De Engelstalige tekst kun je vinden op de site van Hebrew Songs.com

 

Download hier alle muziek inspiraties.

bottom of page